Điều kiện cơ sở vật chất

HỆ THỐNG CÁC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 
TT Tên thiết bị Model Hãng SX
GROUP 1: Beverage Technology
1 Dây chuyền sản xuất bia phục vụ đào tạo /Educational Pilot Brewery Line   ALPES
GROUP 2: Fruit & Vegetable Technology
2 Máy rửa làm khô rau quả /Vegetable Washer with Spinner A701-MINOR BIAUGEAUD
3 Máy nghiền liên tục /Continuous Crusher A502RM1.5 VORAN
4 Máy bóc vỏ /Abration Peeler A302-EP5 BIAUGEAUD
5 Máy nghiền vỏ và tinh chế /Pulper and Refinner C120 BIAUGEAUD
6 Máy sấy phun /Spary Dryer 2504 LABPLANT
7 Thiết bị cô đặc /Concentration Boule 420 BIAUGEAUD
8 Bộ cất màng phin /Climbing Film Evaporator 0.15 M2 BIAUGEAUD
9 Máy ép nước hoa quả /Citrus fruit juice extractor A804B BIAUGEAUD
10 Máy vắt cam /Citrus Fruit Squeezer   SANTOS
11 Máy đồng hóa /Homogenizer   ALPES
12 Nồi hấp tiệt trùng /Sterelization Surge Tank FVG2 FEDEGARI
GROUP 3: Food Processing General Equipment
13 Nồi hơi chạy điện /Instantaneous electric Boiler for steam production with steam accumul